Smutek i żal

Dziś w nocy odszedł na zawsze mój Tata – Płk Grzegorz Paszkiewicz – współtwórca początków giżyckiej piłki ręcznej. Bez jego pomocy przy udostępnianiu wówczas jedynych w Giżycku wojskowych hal sportowych nie było by sukcesów naszego handballu. Niósł pomoc przy organizacji pierwszych Mazurskich Festiwali Piłki Ręcznej. Jeszcze nie tak dawno uczestniczył w uroczystych zakończeniach tych imprez i cieszył się wraz z młodzieżą ich sukcesami i zabawą.

Cześć Jego Pamięci!

Andrzej PASZKIEWICZ

Kurs sędziowski

MTS zgodnie z zapowiedzią organizuje kurs sędziów piłki ręcznej.

Już w marcu i kwietniu odbędą się dwa szkolenia w Giżycku, które poprowadzą delegat ZPRP Pan Zbigniew Czapla z Olsztyna i sędzia międzynarodowy Pan Leszek Sołodko z Warszawy.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie w bieżącym roku 16 lat i dobry stan zdrowia potwierdzony stosownym dokumentem (po wakacjach) oraz wpłata 140 zł na konto klubu. W ramach opłaty jest uczestnictwo w kursie, koszulka sędziowska, kartki sędziowskie, przepisy, inne wydawnictwa, gwizdek Fox 40.
Osoby, które przejdą pozytywnie szkolenie będą odbywać praktyki podczas Mazurskiego Festiwalu oraz w lidze wojewódzkiej w sezonie 2019/2020.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres klubu mtsgizycko@wp.pl do dnia 10.03.2019 r. wraz z podaniem własnego adresu i nr telefonu. W przypadku osób nieletnich konieczna jest zgoda opiekuna prawnego.